Dergi Barındırma ve Yayınlama Hizmetleri Sözleşmesi

TARAFLAR Bu sözleşme, hizmetleri ojsdergi.com web sitesi aracılığıyla sunan OJS Dergi Hizmetleri (bundan sonra “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) ile ojsdergi.com üzerinden hizmet alan müşteri (Bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında hazırlanmıştır.

SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ

2.1 Bu sözleşme, MÜŞTERİ’nin OJS Dergi yetkilileriyle iletişime geçmesi veya ojsdergi.com web siteleri aracılığıyla hizmet siparişi vermesi durumunda MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş ve tüm koşullar üzerinde anlaşma sağlanmış kabul edilir.

2.2 Sözleşme, MÜŞTERİ’nin herhangi bir OJS Dergi web sitesine kaydolması ve ürün/hizmet için sipariş vermesiyle yürürlüğe girer ve MÜŞTERİ tarafından alınacak her türlü alan adı, barındırma, güvenlik sertifikası, akademik dergi sistemi, kongre sistemi, LMS vb. hizmetleri kapsar.

2.3 Sözleşmenin süresi, MÜŞTERİ tarafından sipariş sürecinde seçilen ödeme dönemi kadar uzun olacaktır. Bu süre faturada belirtilir ve bu sözleşmenin sonunda da belirtilir.

2.4 Hizmetin süresi boyunca ortaya çıkan anlaşmazlıklar, sözleşmede açıkça belirtilen şartlar çerçevesinde çözümlenecektir. MÜŞTERİ, sözleşmenin açıkça belirtilen şartlarını ihlal ederse, OJS Dergi Hizmetleri MÜŞTERİ hesaplarını ele geçirebilir veya yayınını geçici veya kalıcı olarak engelleyebilir.

TANIM VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1 Barındırma Hizmeti, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin veya veritabanlarının OJS Dergi tarafından sağlanan altyapı kullanılarak internet ortamına aktarılmasıdır.

3.2 Bazı durumlarda, hizmet kesintisi olasılığı MÜŞTERİ tarafından kabul edilir. Bakım ve güncellemeler sırasında, donanım arızaları, seller, depremler gibi doğal afetler, internet ve elektrik hatlarında kesintiler gibi kısa kesintiler örnek olarak verilebilir.

3.3 MÜŞTERİ, OJS Dergi’de bu tür sorunlar nedeniyle meydana gelebilecek kesintileri kabul eder. OJS Dergi, bu kesintileri mümkün olan en kısa sürede çözmekle sorumludur.

3.4 MÜŞTERİ, barındırma hizmeti için ayrılan alandaki verilerden sorumludur. OJS Dergi, yasalara uygun olarak ilgili devlet kurumlarının talep ettiği herhangi bir bilgiyi paylaşabilir.

3.5 MÜŞTERİ, OJS Dergi’nin itibarı, saygınlığı veya ticari çıkarlarına aykırı yayın veya yayınlar yapamaz. Bu tür durumlarda, OJS Dergi sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir.

3.6 Bu sözleşmeyi kabul ederek, MÜŞTERİ, içeriğin yönetmeliklere, düzenlemelere, yasalara, genel ahlaka ve adaba uygun olacağını kabul eder. Bu çerçevenin dışındaki içeriklerde, OJS Dergi tüm içeriği silme ve tüm hizmetleri askıya alma hakkına sahiptir. Bu durumda, hiçbir iade talebi yapılamaz.

3.7 MÜŞTERİ, OJS Dergi tarafından sağlanan hizmet için belirlenen kaynakları aşamaz. Limiti aşma durumunda, OJS Dergi MÜŞTERİ’yi bilgilendirir ve gerekirse hizmeti askıya alabilir veya kısıtlayabilir.

3.8 OJS Dergi düzenli olarak tüm verileri yedekler (haftalık yedekleme ve son iki yedek saklama). Belirtilen dönemler dışında gerekli görülen yedekleme işlemleri MÜŞTERİ tarafından da gerçekleştirilebilir. Kısa vadeli yedekleme ve uzun vadeli depolama işlemleri MÜŞTERİ tarafından ek ücrete tabidir.

3.9 MÜŞTERİ’ye sunulan bant genişliği miktarı sınırsız olarak belirlenmesine rağmen, altyapı nedeniyle sınırlamalar bulunmaktadır. Kullanımın kötüye kullanımının tespit edilmesi ve bu limitlere ulaşılması, hizmetin sürekliliğiyle ilgili sorunlara neden olabilir.

3.10 OJS Dergi tarafından sağlanan paylaşım hizmetlerinde (paylaşımlı web ve bayi barındırma hizmetleri) görüntü, ses ve dosya paylaşımı için yazılımın kullanımı kesinlikle yasaktır. Sunucuyu doğrudan dosya depolama, paylaşma ve yedekleme arşivi amaçlarıyla kullanmak da yasaktır.

3.11 Sunucuda barındırma hizmeti için ayrılan alan ve trafik video paylaşımı, TV/radyo yayıncılığı (akış) gibi amaçlar için kullanılamaz.

3.12 Zip, Rar, Gzip, Tar uzantılı arşiv dosyaları sunucuda barındırılamaz. Bu tür içerikler düzenli sistem kontrollerinde otomatik olarak tespit edilir ve silinir.

3.13 İnternet sitesinde yayınlanacak içeriğin tamamen MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ, internet sitesindeki metin, veri, ses, görüntü ve tüm verilerin yasallığından kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenmeyi kabul eder. OJS Dergi, aşağıda açıklanan durumlarda hizmeti tamamen veya kısmen dondurma, kısıtlama veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

3.14 Toplu Mail Gönderimi: Herhangi bir barındırma veya sanal sunucu paketinde toplu posta için izin verilmez. Toplu Mail Gönderimi Tespiti durumunda, MÜŞTERİ’ye sağlanan hizmet haber vermeksizin askıya alınacaktır.

3.15 SPAM Mail Gönderimi: SPAM posta, alıcının izni olmadan e-posta göndermektir. Tek bir e-posta veya binlerce e-posta göndermek, ticari veya ticari olmamak, önemli değildir. Burada önemli olan, alıcının kendisine e-posta gönderilmesi için gönderenin kendisine başvurup başvurmadığıdır. OJS Dergi’ye ait olan herhangi bir sunucunun, spam posta gönderimi nedeniyle internet üzerindeki bilinen spam gönderen sunucu listelerine girmesi durumunda, OJS Dergi, müşteriden listeden çıkmak için ödenmesi gereken “Temizlik” ücretlerini talep etme hakkını saklı tutar. Ayrıca, SPAM Mail Gönderimi Tespiti durumunda, MÜŞTERİ’ye sağlanan hizmet haber vermeksizin askıya alınacaktır.

3.16 Fikri ve Sanatı Eserlere Karşı İşlenen Suçlar: OJS Dergi, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”, “Ticaret Markası Kanunu”, “Türk Ticaret Kanunu” ve “Patent Haklarının Korunması Kanunu” kapsamında suç teşkil edebilecek eylemler için kullanılması durumunda sağlanan hizmeti askıya almak hakkını saklı tutar (telif hakkı, tescilli markalar, hizmet markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenen suçlar) ve özel hayatın gizliliğini ihlal eder.

3.17 Genel Ahlaka Aykırı Davranışlar: OJS Dergi kullanarak genel olarak kabul edilen sosyal ahlak, gelenek ve göreneklere aykırı olan “yetişkin” olarak bilinen içerikleri yayınlamak ve/veya aracılık etmek. OJS Dergi’yi kullanarak başkalarının bilgisayarlarına, kullanıcı hesaplarına yasa dışı yollarla erişmeye çalışmak (“hackleme” veya “hacker” olarak tanımlanan davranışlar) ve diğer insanların bilgisayarları/ağlarına zarar vermek veya zarar vermeye çalışmak. OJS Dergi’nin bilgisayarlarına ve üzerlerine kurulu yazılımlara zarar vermek veya zarar vermeye çalışmak. Müzik dosyaları, ücretsiz e-posta, korsan yazılım, toplama, dizin, banner değişimi, karşı sayım, indirme (dosya indirme) hizmetleri sağlamak, herhangi bir sohbet programına veya sohbet sunucusu arayüzüne OJS Dergi’yi kullanarak bağlanmak, politik web sitelerini dağıtmak, ücretsiz web alanı ve e-posta adresi sağlamak hizmetin askıya alınmasına neden olabilir.

3.18 MÜŞTERİ hizmet almaya devam ettiği sürece, bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır. OJS Dergi, belirtilen durumların tespit edildiği tekrarlayan durumlarda ilgili barındırma/bayi hizmetinin yayınını askıya alabilir, sunucudan silebilir ve hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırabilir.

ÜCRET VE ÖDEME

4.1. Bu sözleşmede belirtilen hizmetler için ödenecek ücret, OJS Dergi web sitelerindeki çevrimiçi sipariş süreci sırasında belirtilen tutardır. Belirtilen ücretler sonradan KDV dahil olarak hesaplanır.

4.2 OJS Dergi’den alınan hizmetler için ödemeler MÜŞTERİ tarafından peşin olarak yapılır.

4.3 Ücret, OJS Dergi tarafından belirlenen banka hesaplarına banka havalesi/EFT veya çevrimiçi olarak yapılır. Ödemeyi yapan kişinin adı olarak MÜŞTERİ’nin adı kullanılmalıdır. Aksi takdirde, OJS Dergi belgeler talep etme hakkını saklı tutar. İstenen belgeler sunulana kadar işlemler başlatılmaz. Hizmet faturası ödeme yapıldıktan sonra düzenlenir.

4.4 Birim fiyatları belirli olan sözleşme ve siparişlerde, fatura tarihinde Merkez Bankası’nın geçerli satış kuruna göre Türk Lirası’na dönüştürülür.

4.5 Yenileme gerektiren hizmetler için ödemeler yenileme tarihinden en az 15 gün önce yapılır.

4.6 Taraflar, sözleşme süresinin sona ermesinden en az 20 iş günü önce sözleşmenin sona erdiğine dair birbirlerine bildirimde bulunmamışlarsa, sözleşme otomatik olarak önceki sözleşmeyle aynı koşullarda ve şartlarda, aynı süreyle yenilenecektir. (Lisans, hizmet vb. ücretlerde değişiklikler saklıdır.)

4.7 OJS Dergi, önceden haber vermeden fiyatları ve tarifeleri değiştirme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, yeni fiyat ve tarife değişikliklerini kabul eder. MÜŞTERİ, yeni fiyat ve tarife değişikliklerini kabul etme hakkına sahiptir. Bu durumda, MÜŞTERİ, hizmet süresinin sonuna kadar OJS Dergi’den aldığı hizmetleri farklı şirketlere devredebilir.

İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ

5.1 Taraflar, bu sözleşmeden kaynaklanan her hangi bir bildirim için sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgahları olarak ilan etmiş, kabul etmiş ve taahhüt etmişlerdir.

5.2 Bu adreslere yapılan herhangi bir bildirim, tarafların eline ulaşmasa bile ulaşmış sayılacaktır. Bu adreslerde yapılan değişiklikler, yalnızca taraflara yazılı olarak bildirildiğinde geçerli olacaktır.

5.3 OJS Dergi, sözleşme süresi boyunca MÜŞTERİ’nin e-posta adresine mesajlar, bilgiler, mektuplar, uyarılar, ödeme bildirimleri, hesap etkinlik programları ve hesap özetleri gönderebilir. MÜŞTERİ, böyle elektronik bildirimlerin alınmadığı veya kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağını ve bu bildirimlerin yasal olarak gönderildikleri tarihten bir gün sonra hukuken ulaşmış sayılacağını kabul eder.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz boşMağazaya Dön