TR Dizin Kriterleri
KONU BAŞLIKLARI
Kullanıcı Hesabı Oluşturma ve Dergi Başvurusu
Başvuru Sonrası Süreçler ve Dergi Değerlendirme İşlemleri
Komite Değerlendirme Süreçleri
Komite Değerlendirmesi Sonrası Süreçler
TR Dizin İçin Dikkat Edilmesi Gereken Genel Hususlar
TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri
TR Dizin Dergi Başvurusu İçin Ön Koşullar
TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri
Derleme Dergileri
Olgu Sunumu
Tavsiyeler

Aşağıda TR Dizin başvuru kriterleri ve başvuru süreci hakkında bilgiler yer almaktadır. TR Dizin kriterlerine uygun dergi kurmak veya derginiz varsa başvuru kriterlerine uygun hale getirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kullanıcı Hesabı Oluşturma ve Dergi Başvurusu

Derginin TR Dizin kapsamında değerlendirilmeye alınabilmesi için, dergi sahibi, yayıncı ve/veya editör tarafından ULAKBİM Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS) üzerinden “Editör Başvuru Formu” ile kullanıcı hesabı oluşturulması gerekmektedir.

 1. TR Dizin için başvuru yapmadan önce, “TR Dizin Dergi Başvuru için Ön koşulları” ve “TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerini” okuyunuz. Koşul ve kriterleri sağlamayan dergilerin başvurusu reddedilir. Eksik hususları tamamlayarak başvuru yapmanız, zaman ve emek kaybını azaltacaktır.
 2. TR Dizin için doldurulacak başvuru formu, “Editör”, “Dergi”, “Yayıncı”, “İletişim” ve dergi hakkında “Diğer” bilgilerin yer aldığı alanlardan oluşmaktadır.
 3. TR Dizin için süreç yönetimine ait tüm işlemler, Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS) üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen alanlardaki tüm bilgiler doğru, güncel anlaşılır ve eksiksiz olmalıdır.
 4. Bu alanlardaki bilgilerde eksik ve/veya yanlış doldurulan kısımlar, dergi başvurunuzu ve iletişim kurulurken bilgilendirmelerin size ulaşmasını olumsuz etkileyecektir. Lütfen doğru ve eksiksiz bilgi veriniz.

Başvuru Sonrası Süreçler ve Dergi Değerlendirme İşlemleri

Dergi bilgileri doldurularak süreci başlatılan yayının, en az bir sayısı ve kriterlerde belirtilen hakem raporlarını yükledikten sonra başvurusu gerçekleşmiş olacaktır. Başvurusu onaylanan dergiler, ilk sayı ve hakem raporlarını yükledikleri tarih itibariyle, (düzenli yayınlanma/gönderme ve varsa başvuru koşullarının dışında kalan kriterlerdeki eksiklerini tamamlaması için) en az bir (1) yıl, yayın hayatına yeni başlayan dergiler 2 (iki) yıl süre ile izlenir. İzleme sürecinde;

 1. “Editör Başvuru Formu”nda belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile ODİS’e giriş yapılarak, uzun süredir yayınlanan dergiler başvuru tarihi itibariyle en fazla bir önceki yıla ait sayıların PDF’lerini yükleyebilir.
 2. Yayınlanacak sayılara ait PDF’ler (dış kapak, iç kapak sayfaları, içindekiler sayfası da dahil olmak üzere) ODİS’e 1 ay içerisinde yüklenmeli, sadece elektronik olan dergiler için, yukarıda belirtilen bölümlerden eksik bulunan kısımlara mutlaka web sayfasından erişilebilir olmalıdır.
 3. Sayı PDF içerikleri kopyalanabilir olmalıdır.
 4. Sayıya ait xml standardında veri dosyası yüklenmeli ya da makale bilgileri girilmelidir.
 5. Başvuru onaylandıktan sonra, dergi sayıları ve Dergi Değerlendirme Kriterlerinde belirtilen hakem raporlarının yüklenmesine devam edilmelidir. Bunlardan herhangi birinin eksik olması durumunda derginiz değerlendirme sürecine alınmaz ve ilgili yıl reddedilir. Lütfen zamanında ve düzenli olarak yüklemeleri yapınız.
 6. İzleme süresinin sonunda, TR Dizin uzmanları tarafından derginin ön değerlendirmesi yapılır. Ön değerlendirme sonucunda, eksikleri tespit edilen dergilere gerekli öneri/uyarılarda bulunulur. Ön değerlendirme aşamasında temel nitelik ve nicelik konularında eksiklere bağlı olarak dergiler reddedilebilir. Ya da izleme süreci tamamlanan dergiler komite değerlendirilmesine sunulur.

Komite Değerlendirme Süreçleri

Komite değerlendirmesi, genel yayıncılık ilkeleri, dergi değerlendirme kriterleri, hakem raporları ve ön değerlendirme formları kullanılarak yapılır.

 1. Komite üyeleri tarafından derginin;
  • Araştırma ve Yayın Etiğine uygunluğu,
  • Hakem değerlendirme sistemi, hakemlik katkısı, raporların yeterliği, etkililiği, içerik kalitesi vb.,
  • Editoryal kurulun kalitesi, yetkinliği, katkısı, bağımsızlık, yayın titizliği (dil ve yazım), ürün titizliği (dizgi vb. açısından), derginin uluslararası ve coğrafi temsili (hakemler, danışma ve yayın kurulları) yetkin isimlerin bulunması vb.,
  • Makalelerin şekilsel özellikleri, yazım kurallarına uygunluk, makale kaynaklarının doğruluğu ve standartlara uygunluğu, makale başlığı, öz-abst. ve anahtar kelime-keywords kalitesi gibi hususlarda değerlendirilir.
 2. Komite değerlendirme sürecinde, komite üyeleri mevcut dokümanları yeterli görmezse ek bilgi ve belgeler talep edebilir.

Komite Değerlendirmesi Sonrası Süreçler

 1. Komite değerlendirme sonucu, (kabul ve ret gibi) yayıncı/editöre resmi yazı ile bildirilir. Kabul edilen dergi editörlüğü ile ULAKBİM Müdürlüğü arasında 2 (iki) kopya halinde “TR Dizin Katılım İzni Sözleşmesi” imzalanır.
 2. Sözleşmelerin imzalanmasını takiben dergi, TR Dizin veri giriş ve kontrol sürecine alınır.
 3. TR Dizin’e “kabul” edilen dergilerin yayınlanacak yeni sayıları, PDF formatında yüklenmelidir. Sayıların zamanında ve düzenli gönderilmesi tamamen editör ve/veya yayıncının sorumluluğundadır. Sayıların ve ilgili hakem raporlarının ODİS’e zamanında yüklenmemesi derginin dizinden çıkarılmasına neden olacaktır.
 4. Kabul edilen derginin yayınlanacak yeni sayıları da, koşul ve kriterlere uygun olmalıdır. Kabul dergiler de izlenmekte ve kriterler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu eksikleri görülen dergiler uyarılır. Uyarı sonrası bir sonraki yıla ait sayıların değerlendirilmesinde kriterlere uyumsuzluğunun devamı görülmesi sonucu ilgili yıla ait sayıları dizinlenir, bir sonraki yıldan itibaren dizinden çıkarılır.
 5. Ret sonrası izleme durumunda bir yıl takip edilen dergi, yeni sayılarını tamamlaması, hakem raporlarını yüklemesi ve eksik hususları tamamlaması şartıyla sürenin sonunda yeniden komite değerlendirmesine alınır. Komitenin ikinci değerlendirmesi sonucunda, daha önce iletilen eksikliklerin devam ettiğinin görülmesi durumunda, derginin değerlendirilen yılı ile birlikte gelecek bir yılı ret durumunda kalır.
 6. Komite değerlendirme sonucuna göre “kabul” ya da “ret” kararı verilen dergiler, yeni sayılarını ve komite tarafından değerlendirilmek üzere talep edilen belgelerini (örnek hakem raporları vd.) ODİS’e zamanında yüklemelidir.

TR Dizin İçin Dikkat Edilmesi Gereken Genel Hususlar

 1. Dergi yıl/cilt yayınlanırken periyot ve yayın ayı değişikliği yapmamalı, değişikliklere yıl/cilt başlamadan karar verilmeli ve öncesinde duyurulmalıdır.
 2. Dergi adında değişiklik yapılmaya karar verildiğinde, derginin yeni adı için yeni bir ISSN alınmalıdır. Yeni ad altında yayınlanan her sayıda ve web sayfasında, en az iki yıl, derginin eski adının belirtilmesi; derginin, isim değişiklikleri ve ISSN bilgisi, yıl aralıklarıyla birlikte “Dergi Hakkında” bölümünde “Derginin Tarihçesi” adı altında belirtilmelidir. Dergi adı değişikliği için ODİS’te yer alan “Dergi Adı Değişiklik Formu” ile talepte bulunulması gereklidir.
 3. Başvuru aşamasında verilen bilgilerde daha sonra bir değişiklik olması durumunda, bu bilgiler en kısa zamanda ODİS’ten değiştirilmelidir. Bilgilerde değişiklik (editör, dergi URL adresi, iletişim bilgisi değişikliği gibi) olduğu anda güncelleme yapılmalıdır. Eksik ya da yanlış bilgi verilmesi durumunda sorumluluk editöre aittir. Değişikliği kapalı alanlar için “Dergi Bilgisi Değişiklik” Formu kullanılmalıdır.
 4. Hakem değerlendirme raporları, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi’nin incelemesine olanak verecek şekilde yayın tarihinden sonra en az beş yıl süreyle saklanmalıdır.
 5. Derginin basılı ve web sayfasındaki her bir sayısında; derginin adı, yıl, varsa cilt no ve sayı no bilgileri bulunmalıdır.
 6. Ek/özel sayı, konuya özel veya kongre bildirilerinden oluşan ve makale yazım kurallarına göre yayınlananlar kriterlerin ilgili maddesine göre değerlendirmeye alınacaktır.
 7. Ek/özel sayılar dergi editörünün sorumluluğundadır. Derginin yazım kuralları ve politikaları bu sayılar için de geçerlidir. Ek/özel sayıda konuk editör olabilir.
 8. Her bilimsel yazının “Kaynakça”sı bulunmalı, kaynaklar Latin alfabesi ile yazılmış olmalı, veriliş şekli, doğruluğu ve ulaşılabilirliğine özen gösterilmelidir.
 9. Kaynakça, uluslararası kaynak yazım biçimlerine (APA, MLA, AIP, NLM, AMA, ACS vd.) uygun olmalı, kullanılan biçim “Makale Yazım Kuralları”nda ayrıntılı şekilde belirtilmelidir.
 10. Dipnot kullanan bilimsel yazılarda, dip notlara ilişkin kaynakça makale sonunda ayrıca verilmelidir.
 11. Dergide bulunan bilimsel makalelerin ilk sayfasında, tercihen üstte, makaleyi tanımlayan ve atıf için kullanılabilecek bibliyografik bilginin [dergi adı-genellikle, editörlükçe belirlenmiş “derginin kısa adı” tercih edilir, yıl; varsa cilt no (varsa sayı no): ilgili makalenin sayfa aralıkları formatında (Örnek: Akd. Araş Derg, 2014; 15(2): 15-22 gibi)] uluslararası yaygın biçime uygun olarak verilmelidir.
 12. Dizinde yer alan bütün dergiler belli aralıklarla TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi tarafından yeniden değerlendirilmektedir. TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri ya da diğer koşullara uyulmadığı takdirde dergi, dizinden çıkarılabilecektir.
 13. Dergide, “dizinlenen kaynaklar” konusunda, okuyucu ve yazarlarını yanlış bilgilendirmeye neden olacak isimler belirtilmemelidir.
 14. Makale kabul sürecinde, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilmelidir.

TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri

TR Dizin Dergi Başvurusu İçin Ön Koşullar

TR Dizin’de taranmak için yapılacak dergi başvurularında aşağıdaki hususlar ön koşul olup, eksik ya da yanlış belirtilen hususlar, dergi başvurusunun reddedilmesine neden olur. Bu nedenle ilgili maddelerin dergide sağlandığından emin olunuz.

 1. TR Dizin’e başvuru için en az bir sayının yayınlamış olması gereklidir.
 2. Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık alanındaki dergiler yılda en az 3; Mühendislik, Temel Bilimler, Veterinerlik, kapsamındaki dergiler yılda en az 2 ve Sosyal ve Beşeri Bilimler kapsamındaki dergiler yılda en az 1 sayı yayınlamalıdır.
 3. Basılı dergiler için ISSN, elektronik dergiler için Online ISSN alınmış olmalıdır. Her iki formatta yayın yapılıyor ise her iki ISSN olmalıdır.
 4. ISSN numarası Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ISSN Ofisi‘nden alınmış olmalıdır.
 5. Dergi isminin dış kapak/iç kapak/web sayfasında verilme biçimi, T.C. Kültür Bakanlığındaki ISSN kaydı ile aynı olmalıdır.
 6. Derginin basılı ve elektronik versiyonlarında ISSN bilgisine kolaylıkla erişim sağlanmalı, web sayfasında ana sayfada olmalıdır.
 7. Dergi, hakemli ve bilimsel bir dergi olmalıdır. Bu husus dergide ve/veya web sayfasında belirtilmelidir.
 8. Dergiye ait bağımsız bir web sayfası olmalı ve bilimsel dergi için ayrıntılı bilgilere kolay erişilebilir biçimde tasarlanmalıdır. Dergiye ilişkin bilgiler [derginin tam adı, varsa diğer dildeki adı (İngilizce adı gibi) varsa kısaltılmış adı, ISSN (basılı) ve/veya ISSN (online), açık adresi, derginin yayın dili, yayınlanma aylarıyla birlikte yayın aralığı, amaç, kapsam ve etik bilgilendirmeler, kurumsal iletişim ve e-posta adresleri, derginin geçmişi (varsa, yıl aralıklarıyla birlikte, isim ve ISSN değişikliği gibi), editör ve ilgili kurullar, yayıncı, basımevi vb.] dergi iç kapağı ve/veya web sayfasında yer almalıdır.
 9. Derginin yayınlanma amacı ve kapsamı detaylı olarak, dergi içinde ve/veya web sayfasında mutlaka belirtilmelidir.
 10. Dergide yer alan makalelerde, makale dilinde öz ve anahtar kelimeler olmalıdır. Öz yazımı için kelime sınırı verilmiş olmalı ve bu kurala uyulmalıdır. Öz ve Anahtar kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
 11. Latin harfleri dışındaki dillerde yazılmış makalelerde, mutlaka Latin harfleri ile yazılmış başlık, öz, anahtar kelimeler ve kaynakçaya (referanslar) da yer verilmelidir.
 12. Dergide yer alan makaleler türlerine göre sınıflandırılarak (araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme vd.) içindekiler sayfasında ve makalenin ilk sayfasında belirtilmelidir.
 13. Dergide bulunan bilimsel makalelerin ilk sayfasında, tercihen altta, yazıların gönderim ve kabul tarihleri, tüm yazarların kurumları, iletişim bilgileri ile uluslararası geçerliliği bulunan “ORCID” bilgisine yer verilmelidir.
 14. Bilimsel makalelerin bütünlüğünü bozmamak açısından, reklam ve benzeri tanıtılar yazı içinde yer almamalı ve bunlara sayfa numarası verilmemelidir.

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri

“TR Dizin Dergi Başvurusu İçin Ön Koşullar”ı sağlayan ve başvurusu onaylanan dergiler, aşağıda belirtilen kriterlere göre TR Dizin Uzmanları ve Komitesi tarafından 1 (bir) yıllık izleme süresi sonunda değerlendirilir. Yayın hayatına yeni başlayan dergiler için bu süre 2 (iki) yıldır.

 1. Dergi sayılarını, yıl içinde ilan ettiği aralıklarla ve zamanında yayınlanmalı ve TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi’ne (ODİS) yüklenmelidir. Zamanında ve düzenli olarak yüklenmesi konusunda sorumluluk dergi editörlüğüne aittir. Zamanında sayılarını yüklemeyen dergiler TR Dizin’e kabul edilmez.
 2. Enstitü ve kapsamı geniş dergilerde alan editörleri bulunmalıdır.
 3. Dergilerde yayın diline uygun dil editörleri olmalıdır. İlgili dilin yazım kurallarına uygunluğuna dikkat edilmelidir.
 4. Yayın ve Danışma Kurullarında kurumsal dağılım olmalı ve yayın kurulu en az 1/3 farklı kurumlardan oluşmalıdır. Kurul üyelerinin çalıştıkları kurum isimleri ya da en az şehir, ülke bilgileri yer almalıdır.
 5. Editör ve yayın kurulu üyelerinin alanlarında yetkinlikleri, yayınları vb göz önüne alınmalıdır.
 6. Farklı kurumlardan alanına uygun hakem atanmalı, tarafsızlık ve çeşitlilik ilkelerine dikkat edilmelidir.
 7. Dergide yayınlanmış makalelerde kurum ve yazar çeşitliliğine özen gösterilmelidir.
 8. TR Dizin, bilimsel süreli yayıncılıkta etik güvence oluşturmak amacıyla, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir. TR Dizin kriterleri gereği, dergiler tarafından COPE ile birlikte uluslararası standartlara uyulması, editörlerin, her bir araştırmanın, ilgili kurul ve komisyonlar tarafından araştırma öncesinde onaylandığından emin olmaları ve belgeleri talep etmeleri beklenmektedir. Bu kapsamda, dergilerde aşağıdaki hususlara uyulmalıdır:
  1. Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
  2. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
  3. Dergi web sayfasında, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
  4. Dergi web sayfasında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
  5. Dergide ve/veya web sayfasında, ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
  6. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.
 9. Derginin her bir sayısında yer alacak makale sayılarının orantılı olmasına dikkat edilmeli, sayı/cilt arasındaki makale sayısı dengeli olmalıdır.
 10. Bir yıl içindeki toplam bilimsel araştırma makalesi, fen bilimleri konu alanı için toplam bilimsel makale (araştırma, olgu sunumu, derleme) sayısının en az %50‘sini oluşturmalıdır. Sağlık bilimleri, diş hekimliği ve eczacılık konu alanları için, bir yıl içindeki toplam bilimsel araştırma yazısı en az 12 olmalıdır.
 11. Dergide, makale yazım kuralları ayrıntılı biçimde verilmeli ve makaleler bu formata kesinlikle uygun olmalıdır. Örneğin; tablo, şekil, başlık, alt başlık, öz, kaynakça yazımları gibi.
 12. Dergide, “yayın politikası” başlığı altında, dergi yayın süreci ve politikası (açık erişim bilgisi, varsa ücret ve ücretlendirme politikası, makale değerlendirme süresi ve süreci gibi.) ile ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmelidir.
 13. Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.
 14. Her yıl bitiminde yeni bir cilt numarası ile başlayan dergilerde sayfa numaraları, ilk sayıda 1’den başlamalı ve aynı cilde ait diğer sayılarda birbirini takip etmelidir. Cilt olmaksızın sayı numarası ile yayınlanan dergilerin her sayısında sayfa numarası 1’den başlayabilir.
 15. Hakem sayısı her makale için, farklı kurumlardan olmasına özen gösterilerek, en az iki olmalıdır.
 16. TR Dizin kapsamındaki tüm dergilerden (kabul edilen, değerlendirme için beklemede olan ya da yeni başvuran) 2021 yılı için istenecek hakem raporu sayısı ve ilgili makaleleri dergi tam sayı PDF’sinin yüklenmesi sonrasında sistem tarafından belirlenecektir. Hakem raporları, dergi sayısındaki toplam makale sayısının  (2 taneden az olmamak koşulu ile) %15’i kadar olacaktır. Örneğin, bir sayıda 10 makale yayınlanmış ise; 2 makale için, 20 makale yayınlanmış ise; 3 makale için hakem raporu yüklenecektir. Ayrıca ilk sayıdan bir adet ret makale hakem raporu talep edilecektir. Hangi hakem raporlarının isteneceği, dergi sayısı yüklendikten sonra “hakem raporları” sekmesinden görülebilir. Komite tarafından ayrıca hakem raporu talep edilmesi durumunda aynı yöntemle ODIS’e yüklenmelidir. Hakem değerlendirme raporları, şekil incelemesinin yanı sıra, bilimsel değerlendirme yapıldığını gösterecek biçimde olmalıdır (seçimli hakem formu, makale üzerinde hakem notları, değerlendirme formunda bilimsel değerlendirme notları gibi). [* ilgili makale için, tüm hakem değerlendirme sürecini gösteren 1 PDF dosyası halinde (makalenin ilk başvuru yapılan hâli, 1. hakem görüşü, 2. hakem görüşü, varsa düzeltmeler, hakem isimleri, kurumları ve değerlendirme tarihleri görülecek biçimde ve mümkünse imzalı) yüklenmelidir]. 
 17. Dergide, birleşik sayı basımı, 3 yıl içinde ardışık 2 sayı için yalnızca bir kez yapılabilir.
 18. Özel sayı ya da ek sayılar da kriterlere bağlı olarak değerlendirilir. Ayrıca;
  1. Ek veya Özel sayı: Bir derginin normal aralıklarla çıkarılan düzenli sayılarına ek olarak yayınlanan sayılardır. Kongre/sempozyum vb etkinlik bildirilerinden veya belli bir konudaki makalelerden oluşmalıdır.
  2. Ek veya Özel sayıdaki sayfa numaraları, yıl içindeki düzenli sayılardan farklı şekilde numaralandırılmalıdır.
  3. Ek veya Özel sayı adedi; normal periyodun 1/3’ünden fazla olamaz. Kongre bildiri özetlerini içeren özel sayılar bu kapsama dâhil edilmezler.
  4. Ek veya Özel sayıda yayınlanan olgu sunumları, derleme ve araştırma makalesi oranları (kongre özetleri hariç), diğer sayılarda yayınlanan makale oranlarına dâhil edilecektir.
  5. Armağan sayıları, özel veya ek sayı statüsünde kabul edilmez. Normal sayı olarak numaralandırılmalı ve yüklenmelidir.
  6. Kurala uygun yayımlanmayan Ek veya Özel sayılar olması durumunda dergi dizinden çıkarılacaktır.

“Derleme” ve “Olgu Sunumu” dergilerinin:

Yukarıda belirtilen kriterleri sağlamasının yanı sıra aşağıda belirtilen hususlara da uygunluğu aranır.

Derleme Dergileri

 1. Dergi, sadece derleme makalesi yayınlamalı ve bu husus dergide belirtilmelidir.
 2. Bu dergiler, TR Dizin kriterlerinden “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili olan madde dışında diğer kriterleri sağlamalıdır.
 3. TR Dizin kapsamına alınması planlanan derleme dergileri muhakkak hakemli olmalıdır. Ancak, “davetli derlemelerde” hakemlik şartı aranmayacaktır. Davetli derleme; bir dergide birkaç adetle sınırlı davetli makaleleri ifade etmektedir. Bu derlemelerin de en azından editör onayından geçmiş olması gerekmektedir.

Bu kapsam dışındaki derleme dergileri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Olgu Sunumu

 1. Sadece olgu sunumu yayınlanmalı ve bu husus dergide belirtilmelidir.
 2. TR Dizin Kriterlerinden “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili olan kriter maddesi dışında diğer kriterleri de sağlaması gerekmektedir.

Tavsiyeler

 1. Hakem listesini duyurmak dergi editörlüğünün tasarrufundadır, ancak sayı/cilt/yıl durumlarına göre liste verilmesi,
 2. Derginin, “İçindekiler” sayfasında makale başlıklarının Türkçe ve İngilizce olarak verilmesi,
 3. İntihal programının kullanılması ve bunun dergide ve/veya web sayfasında duyurulması,
 4. Dergi adının kısaltmasının dergide belirtilmesi,
 5. Makalelerin ulusal ve uluslararası alanlarda etkisinin artırılması amacıyla, makalelerin yayın dili dışında başlık/title, öz/abstract ve anahtar kelimeler/keywords bilgilerinin derginizde yayınlanması.

tavsiye edilmektedir.

Kaynak: TR Dizin

Konu yoruma kapalıdır.

0
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz boşMağazaya Dön