Google Scholar, akademik dünyada en kapsamlı ve erişilebilir veritabanlarından biri olarak önemli bir konumda yer almaktadır. Bu platform, araştırmacıların, öğrencilerin ve bilgiye aç olan herkesin dünya genelindeki en güncel ve çeşitli akademik bilgilere erişmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak Google Scholar’ın bu önemli rolünü üstlenmesi için yayımlanan makalelerin ve akademik dergilerin hem teknik hem de içeriksel açıdan belirli standartları sağlaması gerekmektedir.

Makale veya dergi sahipleri, makalelerinin veya dergilerinin indekslenmesi konusunda çeşitli çalışmalar yürütmektedirler. Ancak bu süreç, indeks kuruluşlarının (şirket de diyebiliriz) çok azının kamu yararını gözetmesiyle karakterize edilir. İndekslenme süreçleri genellikle ya ücretli, ya taraflı veya indeksleme kriterleri belirsizdir. Indeks kuruluşlarının çoğu indeksleme sürecini manuel-insan eliyle (Teknolojinin geldiği nokta (metin madenciliği, derin öğrenme, makine öğrenimi, yapay zekâ) düşünüldüğünde yakın gelecekte bu tip amatör indeksleme yöntemlerinin sürdürülmesinin mümkün olmadığı görülmektedir.) işletmektedir. Bu da çeşitli sorunlara sebep olabilmektedir. Hatta aynı indekste taranan iki dergi bile standartlar açısından birbirine yakın değildir. Bunların nasıl ve neye göre indekslendiği akadmeik dünyada hep tartışma konusu olmuştur. Bu açılardan değerlendirildiğinde, Google Scholar, popüler olarak kabul edilen birçok indeks kuruluğunun önüne geçmektedir. Açıkçası Google Scholar, akademik bilgiye daha geniş ve adil bir erişim sağlama misyonunu sürdürme hususunda ön plana çıkmaktadır.

Bu yazıda, Google Scholar’ın neden en gelişmiş indekslerden biri olduğunu açıklamak için standartları ve özellikleri inceleyeceğiz. Ayrıca, bir dergideki makalelerin Google Scholar tarafından indekslenmesi için gereken şartları da ele alacağız.

Google Scholar’ın bu özellikleri, bilimsel bilgiye erişim ve paylaşımın önündeki engelleri kaldırarak akademik dünyanın gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.

“Google Scholar en gelişmiş indekslerden biridir” Çünkü:

 1. Geniş Kapsamlı İndeksleme: Google Scholar, milyonlarca akademik makaleyi ve dergiyi indeksleyerek çok geniş bir kapsam sunar. Bu, araştırmacıların dünya genelindeki en güncel ve çeşitli bilgilere erişmelerini sağlar. Her disiplindeki araştırmalara ve bilgilere erişim, akademik dünyanın gelişimine büyük katkı sağlar.
 2. Kolay ve Ücretsiz Erişim: Google Scholar, herkes için ücretsiz olarak erişilebilir durumdadır. Bu, bilimsel bilgilere ve araştırmalara erişimde engelleri kaldırır ve bilgiye eşit bir şekilde ulaşma fırsatı sunar. Araştırma yapmak veya öğrenmek isteyen herkes, Google Scholar’ı kullanarak önemli bilgilere erişebilir.
 3. Düşük Eşikler ve Kullanıcı Dostu Arayüz: Google Scholar’ın kullanıcı dostu arayüzü, araştırmacıların bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerini sağlar. Arama yapmak, ilgili makaleleri bulmak ve alıntıları incelemek için herhangi bir uzmanlık gerektirmez. Bu da her düzeydeki araştırmacının verilere ulaşmasını kolaylaştırır.
 4. Alıntı Bilgileri ve İndeks H-Endeksi: Google Scholar, bir makalenin alıntılarını izleyebilmenizi sağlar. Bu, bir çalışmanın etkisini ve önemini ölçmede yardımcı olur. Ayrıca, akademik başarıyı ölçmek için kullanılan H-indeksi gibi önemli metrikleri de sunar.
 5. Araştırmacılara Kendi Profil Oluşturma İmkanı: Google Scholar, araştırmacılara kendi profillerini oluşturarak kendi çalışmalarını tanıtma ve takip edilme fırsatı da sunar. Bu, bilimsel topluluğun etkileşimini artırır ve işbirliği olanaklarını geliştirir.
 6. Sürekli Güncellenen İçerik: Google Scholar, sürekli olarak yeni makaleleri ve mevcut makalelerin varsa güncellenmiş içeriklerini ekler. Bu, araştırmacıların bilgiye her zaman en güncel haliyle erişmelerini sağlar.
 7. Taranabilir ve Makine Tarafından Okunabilir İçerik: Google Scholar, makine tarafından okunabilir bibliyografik verileri içeren makaleleri indeksler. Bu, arama ve analiz yapmak için otomatik araçların kullanılmasını kolaylaştırır.

Bir dergideki makaleler Google Scholar tarafından indexleniyor ise aşağıdaki teknik ve içeriksel bilgileri ve standartları sağlamıştır:

Google Scholar, akademik dergilerde yayınlanan makaleleri indekslerken belirli teknik ve içeriksel standartları gerektirir. Bir dergideki makalelerin Google Scholar tarafından indexlenmesi için aşağıdaki kriterlerin sağlanmış olması gerekir:

 • Bibliyografik Meta Veriler: Her makale, makine tarafından okunabilir bibliyografik meta veriler içermelidir. Bu veriler, makalenin başlığı (citation_title), yazarın veya yazarların adı (citation_author), derginin adı (citation_journal_title), cilt numarası (citation_volume), sayı numarası (citation_issue), ilk sayfa numarası (citation_firstpage), son sayfa numarası (citation_lastpage), ve makalenin özeti (citation_abstract) gibi bilgileri içermelidir. Bu bilgiler, makalelerin Google Scholar’da doğru şekilde indekslenmesine yardımcı olur.
 • Taranabilir ve Aranabilir İçerik: Makaleler HTML veya PDF formatında olmalıdır ve bu dosyalarda taranabilir ve aranabilir metin bulunmalıdır. Yani, makalenin içeriği PDF dosyasından kopyalanabilir ve arama yapılabilir olmalıdır. Bu, kullanıcıların makaleler arasında kelime veya terim aramasına ve içerikleri hızlıca bulmasına olanak tanır. Google Scholar, metin içeriğini tarayarak arama sonuçlarını daha hassas hale getirir.
 • Dosya Boyutu Sınırlamaları: Google Scholar, her bir makalenin dosya boyutunun 5 MB’ı geçmemesini önerir. Daha büyük dosyalar, indekslenmeden önce Google Kitap Arama gibi diğer hizmetlere yüklenmelidir. Bu, kullanıcıların daha hızlı erişim sağlar.
 • Makalelerin Ayrı Web Sayfalarında Bulunması: Her makale, kendi benzersiz URL’sine sahip bir web sayfasında bulunmalıdır. Bu, Google Scholar’ın her makaleye ayrı ayrı erişim sağlamasını ve doğru indeksleme yapmasını kolaylaştırır. Birden fazla makalenin tek bir web sayfasında toplanması yerine, her makale için ayrı bir sayfa oluşturulmalıdır.

Özellikle WordPress, Joomla gibi içerik yönetim sistemlerini kullanarak makale yayımlayanlar makalelerinin Google Scholar tarafından indekslenmediğinden şikayet etmektedirler. Dolayısıyla makalelerin uluslararası standartlarda yayımlanamsı, açık erişim inisiyatifine (OAI) uygun olması, Google Scholar tarafından indekslenmesi için gerekli teknik altyapıyı sağlayan Open Journals Systems gibi yazılımları kullanmaları önerilmektedir.

Sonuç olarak, Google Scholar, akademik dünyada geniş kapsamı, kullanıcı dostu arayüzü, indeksleme ve alıntı standartları ve indeks h-endeksi gibi özellikleri ile önemli bir kaynaktır. Aynı zamanda, dergilerdeki makalelerin Google Scholar tarafından indekslenmesi için gereken teknik ve içeriksel standartları sağlama konusundaki katkısı, bilimsel bilgiye erişimi ve paylaşımı da desteklemektedir. Ancak, akademik dünyada bu önemli veritabanını etkili bir şekilde kullanmak isteyenlerin, makalelerini uluslararası standartlara uygun olarak yayımlaması ve açık erişim inisiyatiflerine uygun olması gerektiğini unutmamaları önemlidir. Bu sayede Google Scholar, akademik bilgiye daha geniş ve adil bir erişim sağlama misyonunu sürdürecektir.

 

Faydalı Kaynaklar:

https://docs.pkp.sfu.ca

https://scholar.google.com

GOOGLE AKADEMİK KULLANIM KILAVUZU

Kategori

Konu yoruma kapalıdır.

0
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz boşMağazaya Dön