ISSN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

ISSN yani Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası ile ilgili en çok sorulan ve internette aranan soruların cevapları aşağıda yer almaktadır. 

 • ISSN tarihçesi
 • ISSN nedir? Ne işe yarar?
 • ISSN hangi materyallere atanır?
 • E-ISSN diye bir tanımlama var mıdır?
 • ISSN almak zorunda mıyım?
 • ISSN almak için bir ödeme yapmalı mıyım?
 • ISSN almak için ne yapmalıyım?
 • Basılı süreli yayınlarda başvuru yöntemi
 • *online süreli yayınlarda başvuru yöntemi
 • Başvuru yaptığımda, süreli yayın adı alanında “benzer adla süreli yayın mevcuttur” uyarısı alıyorum. Neden?
 • Aynı dergiyi hem basılı hem elektronik ortamda yayınlıyorum. İkisi için tek bir ISSN kullanabilir miyim?
 • ISSN aldığım süreli yayınımı nasıl devredebilirim?
 • Süreli yayınımı kapatmak istiyorum; ne yapmalıyım?
 • ISSN aldığım süreli yayınımın adını değiştirebilir miyim?
 • Hangi değişikliklerde yeni bir ISSN almalıyım?
 • İmtiyaz sahibi, sorumlu yazı işleri müdürü ya da yayınlanma sıklığı değişikliğinde ne yapmalıyım?
 • Online yayınlar derleniyor mu?
 • ISSN’yi nerelerde ne şekilde göstermeliyim?
 • ISSN sorgulama sayfası var mı?

ISSN TARİHÇESİ

Uluslararası Standart Seri Numarası (ISSN), 1970’lerin başlarında, seri yayınlar için kısa, benzersiz ve belirsiz bir tanımlama koduna duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilmiştir. ISSN’nin atanmasının kontrolüne ilişkin tek sorumluluk, sonuçta elde edilen standart olan ISO 3297 tarafından – 1993’ten beri ISSN Ağının Uluslararası Merkezine tahsis edilmiştir. ISSN Ağı, ISSN Ağı Statülerine katılan ülkelerde kurulmuş olan Uluslararası Merkez ve Ulusal Merkezlerden oluşur.

ISSN Uluslararası Merkezi, Kasım 1974’te UNESCO ile Uluslararası Merkez’in ev sahibi ülkesi olan Fransa arasında imzalanan bir anlaşma hükümleri uyarınca 21 Ocak 1976’da Paris’te resmen

ISSN Uluslararası Merkezi Tüzüğü 1976 anlaşmasının ana bölümünü oluşturur ve ISSN Uluslararası Merkezini yönetir. Merkezin faaliyetlerinden yararlanmak için Üye Devletler ve UNESCO’nun ortak Üyeleri Merkezin üyesi olmalıdır.

ISSN Türkiye Merkezi olarak 1994 yılından bu yana ISSN Uluslararası Sistemi’nin bir üyesidir. ISSN Türkiye Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı bir birim olarak hizmet vermektedir.

 

ISSN NEDİR? NE İŞE YARAR?

ISSN, (International Standart Serial Number) Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarasını ifade eder.

ISSN atama işlemlerini yürütmekte olan ISSN Türkiye Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermektedir. ISSN’in uluslararası merkezi, Fransa’da bulunan International ISSN Center’dır.

ISSN iki adet 4’lü gruptan oluşacak şekilde tahsis edilir. Grupların ortası (-) işareti ile ayrılır. Son karakter kontrol numarası olarak kullanılır ve numara verilebildiği gibi “X” ifadesi de kullanılabilir.

 ÖRNEK:

2687-6027, 2687-587X

ISSN, ISO 3297 (ISO-Uluslararası Standartlar Organizasyonu) koduyla tanımlanır..

 

ISSN HANGİ MATERYALLERE ATANIR?

Basılı veya elektronik ortamda belirli aralıklarla sürekli yayınlanan, seri yayınlar, dergiler, gazeteler vb. türlere verilmektedir.

ISSN asla monograflara verilemez. Aynı isimli süreli yayının basılı nüshası ve elektronik nüshası farklı ISSN alır.

e-ISSN diye bir tanımlama var mıdır?

Aynı süreli yayın, farklı bir ortamda yayımlandığında, adı, yayımcısı, editörü vb. her şeyiyle aynı olsa bile farklı ISSN alır. Bu tür eserlerde basılı ve elektronik ortamda yayımlanmış nüshaları ayırt etmek amacıyla kimi yayımcılar ve akademik çevreler tarafından “e-ISSN” ibaresi kullanıldığı görülmektedir. ISSN Center ve Ülkemiz ISSN Merkezi tarafından elektronik ortamda yayımlanmış süreli yayınlar için e-ISSN şeklinde bir tanımlama yapılmamaktadır.

 

ISSN ALMAK ZORUNDA MIYIM?

ISSN almak ülkemizde zorunlu bir uygulama değildir. Ancak süreli yayınlarda ticari barkodun ISSN’den üretilmesi sebebiyle bir yayının ISSN almadan reel olarak satış ağına girmesi mümkün değildir. ISSN alarak ISSN Merkez veri tabanlarına kaydedilen süreli yayınlar ulusal ve uluslararası indekslerde yer alabilmektedirler.

 

ISSN ALMAK İÇİN BİR ÖDEME YAPMALI MIYIM?

Türkiye’de ISSN, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

 

ISSN ALMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

ÖNEMLİ!

ISSN işlemlerinin tamamı online olarak yürütülmekte olup; gerekli belgeler yayımcı tarafından ilgili programa yüklenebilmektedir. Yayımcıdan ayrıca ıslak imzalı belge gönderimi istenmemektedir.

ÖNEMLİ!

Daha önce yayın yapmadıysanız; Yayın Standartları ve Derleme Bilgi Sisteminden (https://ekygm.gov.tr/), “Yeni Yayımcı Başvurusu” yaparak sisteme kaydolmaksınız.

Sistemde kayıtlı bir yayımcı olarak, ISSN başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurmak suretiyle kaydetmeniz halinde başvuru talebiniz Merkez tarafından değerlendirilecektir.

Basılı süreli yayınlarda başvuru yöntemi

Basılı süreli yayınlar için bulunduğunuz İlin Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna Mevkute Beyannamesi vermek suretiyle, “Alındı Belgesi” almanız gerekmektedir.

Daha sonra sistemimizde bulunan “ISSN Başvuru Formu”nu doğru ve eksiksiz doldurarak, ISSNtalebinde bulunabilirsiniz. Alındı Belgesini başvuru formunda bulunan “Alındı Belgesi” alanınayüklemeniz gerektiğini unutmayınız.

 

*Online süreli yayınlarda başvuru yöntemi

Online süreli yayın için ISSN almak istiyorsanız, ilk sayının bir internet sayfasından erişilebilir olması ve en az 5 makaleyi içermesi zorunludur.

Bir Akademik Hakemli Dergi kurmak ve makale yayımlamak için gerekli işlemler neler?

ÖNEMLİ!

International ISSN Center prosedürleri doğrultusunda, şahıs yayımcılarda tek bir süreli yayın için ISSN atanabilmektedir.

 

BAŞVURU YAPTIĞIMDA, SÜRELİ YAYIN ADI ALANINDA “BENZER ADLA SÜRELİ YAYIN MEVCUTTUR” UYARISI ALIYORUM. NEDEN?

Bir yayının adının bir diğeriyle neredeyse aynı olacak şekilde benzer kelimeler içermesi; aynı adlı yayına “gazete”, “dergi”, “the”, “journal of” gibi sözcükler eklenerek isim verilmesi karışıklığa neden olabilir.

Uyarı mesajı ile birbirine çok benzer yayın isimlerinin karıştırılması riskine karşı bir önlem

 

AYNI DERGİYİ HEM BASILI HEM ELEKTRONİK ORTAMDA YAYINLIYORUM. İKİSİ İÇİN TEK BİR ISSN KULLANABİLİR MİYİM?

Farklı türlerde (elektronik, basılı, DVD vb.) yayımlanacak eserler için ayrı ISSN Başvuru Formu doldurulur ve her tür için ayrı ISSN atanır.

 

ISSN ALDIĞIM SÜRELİ YAYINIMI NASIL DEVREDEBİLİRİM?

Devreden ve devralan taraflar arasında “Devir Sözleşmesi” yapılmalı, ayrıca süreli yayın basılı formatta ise yeni yayımcı “Alındı Belgesi” almalı ve devralan taraf bu belgeleri ISSN Türkiye Merkezi elektronik postasına (issn@ktb.gov.tr) iletmelidir.

Online yayınlarda “Devir Sözleşmesi” devir işlemi için yeterlidir. Merkezimiz tarafında devir işlemi yapılarak gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Yayımcı bilgisinin derginin web sitesinde değiştirilmesi unutulmamalıdır.

Devir işlemlerinde değişen imtiyaz sahibi, sorumlu yazı işleri müdür ve editör bilgileri mutlaka ya devir sözleşmesinde ya da ayrıca bildirilmelidir.

ISSN Türkiye Merkezi elektronik postasına talebinizi içeren bir mesaj iletmeniz halinde yayınınıza ara verme işlemi yapılacaktır. Derleme yükümlülüğünüzün devam etmemesi açısından mesaj göndermeyi unutmayınız.

 

SÜRELİ YAYINIMI KAPATMAK İSTİYORUM; NE YAPMALIYIM?

ISSN Türkiye Merkezi elektronik postasına talebinizi içeren bir mesaj iletmeniz halinde yayınızın kapatılma işlemi yapılacaktır. Kapatılma işlemi akabinde derleme yükümlülüğünüz de ortadan kalkacaktır.

 

ISSN ALDIĞIM SÜRELİ YAYINIMIN ADINI DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?

ISSN, süreli yayın adına atanır ve sonrasında isim değişikliği yapılamaz. Böyle bir durumda yeni ISSN almanız gerekecektir.

HANGİ DEĞİŞİKLİKLERDE YENİ BİR ISSN ALMALIYIM?

Yayın adı, yayımlandığı ortam (basılı, elektronik) ve yayın dilinin değişmesi halinde; iki farklı süreli yayının birleştirilmesinde, bir süreli yayının bölümlerinin birbirinden farklı yayınlar halinde yayımlanması halinde yeni bir ISSN alınmalıdır.

 

İMTİYAZ SAHİBİ, SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ YA DA YAYINLANMA SIKLIĞI DEĞİŞİKLİĞİNDE NE YAPMALIYIM?

Basılı süreli yayınlar için bulunduğunuz ilin Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna değişiklikleri beyan etmeli ve karşılığında yeni bir “Alındı Belgesi” temin ederek issn@ktb.gov.tr adresine iletmeniz gerekmektedir. Editör değişikliğinde herhangi bir belge olmaksızın değişiklik talebinizi adresimize iletmeniz yeterlidir.

Online süreli yayınlarınızdaki güncelleme taleplerinizin de adresimize (issn@ktb.gov.tr) ulaşması halinde yine herhangi belge istenmeksizin gerekli düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

 

ONLİNE YAYINLAR DERLENİYOR MU?

Online yayınlarınızın derleme işlemlerini Milli Kütüphane Elektronik Yayın Derleme Sistemine (EYDeS), “https://ederlemevg.mkutup.gov.tr” adresi üzerinden yükleme yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

Elektronik yayınların derlenme süreci ile ilgili iletişim numaraları şunlardır:

0312 470 82 22 – 82 72

Mail: bilgi@mkutup.gov.tr

 

ISSN’yi nerelerde ne şekilde göstermeliyim?

Atanan numarayı, basılı dergilerinizde dergi kapağının sağ üst köşesinde ve künye bilgisinde, gazetelerde gazete adı altına ve künyesinde, CD’lerde CD üzerinde, online yayınlarda ise dergi başlığı altında ana sayfada kullanmanız gerekmektedir.

Ayrıca 6279 Sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu kapsamında, yayımlanan ulusal süreli yayınların her sayısından 6 nüshayı, İstanbul’da yayın yapan yayımcılar İstanbul Derleme Müdürlüğüne; diğer illerde yayın yapan yayımcılar ise bulundukları ilin İl Halk Kütüphanelerine teslim etmelidir. Yerel gazete ve dergiler 2 nüsha derlenmektedir.

ISSN’yi nerede sorgulayabilirim?

Ulusal ve uluslararası alanda kayıt altına alınan tüm süreli yayınlara ait ISSN’ler https://portal.issn.org/ adresi üzeirnden sorgulanabilmektedir.

ISSN Sorgulama Sayfası: https://portal.issn.org

Bu siteye girerek ISSN veya yayın adını yazarak arama yapabilirsiniz.

 

Kaynak 1: ISSN TÜRKİYE MERKEZİ, KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak 2: BİLİMSEL / AKADEMİK HAKEMLİ DERGİ NASIL KURULUR VE YAYIMLANIR?

Kaynak 3: ISSN License contract

 

Konu yoruma kapalıdır.

0
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz boşMağazaya Dön