OJS 3 versiyonu OJS 2 versiyonuna göre kullanıcı türleri ve rolleri açısından da farklılık arz etmektedir. Çok zengin bir kullanıcı rol yapısına sahip olan OJS 3, dergi yöneticilerine çalışmalarını kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için esneklik sağlamaktadır.

OJS 3’te 17 farklı rol bulunmaktadır.

Dergi yöneticisi bu rol ve yetki ayarlarına dergi yönetim panelinden Ayarlar > Üyeler ve Roller > Görevler menüleri aracılığı ile erişebilmektedir.

OJS 3’te Bulunan Roller Aşağıdaki Gibidir

Üye Rolleri
 Dergi yöneticisi  Journal manager
 Dergi editörü  Journal editor
 Üretim editörü  Production editor
 Bölüm editörü  Section editor
 Konuk editör  Guest editor
 Kopyalama editörü  Copyeditor
 Tasarımcı  Designer
 Finansman koordinatörü  Funding coordinator
 Dizin oluşturucu  Indexer
 Düzen Editörü/Mizanpaj Düzenleyici  Layout Editor
 Pazarlama ve satış koordinatörü  Marketing and sales coordinator
 Düzeltmen/Tashihçi  Proofreader
 Yazar  Author
 Çevirmen  Translator
 Hakem  Reviewer
 Okuyucu  Reader
 Abonelik yöneticisi  Subscription Manager
  Bu rollerden bazıları tanımlı olarak gelir ve sonradan değiştirilemez. Rollerle ilgili özellikler aşağıdaki gibidir:
 • Site Yöneticisi tüm OJS sisteminin idaresinden sorumlu tek kullanıcıdır. Bu izin düzeyi, kullanıcı listelerinde veya rol ayarlarında görünmez.
 • Dergi Yöneticileri, diğer tüm dergi ayarlarının yanı sıra tüm Editoryal İş Akışına erişebilir. Mevcut önceden tanımlanmış Dergi Yöneticisi rolleri: Dergi Yöneticisi, Dergi Editörü (eski adıyla ADS 2’de “Editör”), Üretim Müdürü
 • Bölüm Editörleri, Editoryal İş Akışının tamamına erişebilir ancak dergi ayarlarında herhangi bir değişiklik yapamaz. Mevcut önceden tanımlanmış Bölüm Editörü rolleri: Bölüm Editörü, Konuk Editör
 • Asistanlar/Yardımcılar, Editoryal İş Akışının yalnızca rollerine atanan bölümlerine erişebilir. Mevcut önceden tanımlanmış Asistan rolleri ve bunlara atanan editoryal iş akışı aşamaları:
  • Gönderim ve İnceleme aşamaları: Finansman koordinatörü
  • Kopya düzenleme aşaması: Kopya Editörü, Pazarlama ve satış koordinatörü
  • Üretim Aşaması: Tasarımcı , Dizin Oluşturucu , Mizanpaj Düzenleyici, Düzeltici
 • Hakemler, Editoryal İş Akışında hakem ataması yaparken listelenen/görünen ve atandıklarında o aşamaya erişimleri olan kullanıcılardır.
 • Yazarlar yeni başvurular yapabilirler.
 • Okuyucular, okuyucuya yönelik web sitesine erişebilir. Bu, tüm kullanıcılara verilen minimum izin düzeyidir.
 • Abonelik Yöneticileri, site erişim ayarlarının yanı sıra aboneliklerle ilgili ayarları da düzenleyebilir. Bu, OJS 3’te önceden tanımlanmış bir rol olan Abonelik Yöneticisi ile yeni bir izin düzeyidir .

OJS 3’te bulunan bu rollerin 7 farklı izin seviyesi yani yetki derecesi bulunmaktadır.

Bunlar sırasıyla

 • Dergi Yöneticisi
 • Bölüm Editörü
 • Yardımcı
 • Yazar
 • Hakem
 • Okuyucu
 • Abone Yöneticisi

Kullanıcılara tanımlanacak olan yetkilerin kullanım alanı da bu sayfada belirlenebilmektedir. Yani yetki verilen bir kullanıcı bu görevi makale başvuru sürecinden yayın sürecine kadar geçen “Gönderi” /  “Değerlendir” / “Kopya Düzenleme” / “Basım” süreçlerinden hangi ya da hangilerinde kullanacağı burada belirlenebilmektedir.

Bu sayfadaki rol ve yetkiler istendiği gibi belirlendikten sonra kullanıcılara bu yetkilerin tanımlanması gerekmektedir.

Kullanıcılara bu yetkileri tanımlamak için ise Ayarlar > Üyeler ve Roller > Üyeler sayfası kullanılır.

Bu sayfada yer alan üyelerden gerekli olanın yanında bulunan küçük işarete tıklanarak aşağıdaki gibi alt ayar menüleri açılır.

Burada yer alan Üye Düzelt menüsü kullanılarak aşağıdaki roller sayfası açılır.

Buradaki rollerden gerekli olan alanlar işaretlenerek kaydedilir. İlgili kullanıcı artık yetkilendirilmiştir. Gerekli görevler tanımlandığında kendisine otomatik olarak bildirim/mail gidecektir.

Konuyla ilgili sorularınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz.

 

Konu yoruma kapalıdır.

0
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz boşMağazaya Dön