OJS 3 versiyonu OJS 2 versiyonuna göre kullanıcı türleri ve rolleri açısından da farklılık arz etmektedir. Çok zengin bir kullanıcı rol yapısına sahip olan OJS 3, dergi yöneticilerine çalışmalarını kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için esneklik sağlamaktadır.

OJS 3’te 7 farklı seviye 17 farklı rol bulunmaktadır.

Dergi yöneticisi bu rol ve yetki ayarlarına dergi yönetim panelinden Ayarlar > Üyeler ve Roller > Görevler menüleri aracılığı ile erişebilmektedir.

OJS 3’te Bulunan Roller Aşağıdaki Gibidir

Üye Rolleri
 Dergi yöneticisi  Journal manager
 Dergi editörü  Journal editor
 Üretim editörü  Production editor
 Bölüm editörü  Section editor
 Konuk editör  Guest editor
 Kopyalama editörü  Copyeditor
 Tasarımcı  Designer
 Finansman koordinatörü  Funding coordinator
 Dizin oluşturucu  Indexer
 Düzen Editörü/Mizanpaj Düzenleyici  Layout Editor
 Pazarlama ve satış koordinatörü  Marketing and sales coordinator
 Düzeltmen/Tashihçi  Proofreader
 Yazar  Author
 Çevirmen  Translator
 Hakem  Reviewer
 Okuyucu  Reader
 Abonelik yöneticisi  Subscription Manager
    Bu rollerden bazıları tanımlı olarak gelir ve sonradan değiştirilemez. Açık Dergi Sistemi OJS’de bulunan en önemli roller ve özellikleri aşağıdaki gibidir:

ADS İçerisinde Yer Alan Yetkiler ve Görev Tanımları

Site Yöneticisi

Site Yöneticisi ADS’nin genel kurulumu, sunucu ayarlarının doğru olmasının sağlanması, dil dosyalarının eklenmesi ve sistem üzerinde yeni dergilerin oluşturulmasından sorumludur. Site Yöneticisi hesabı kurulum sürecinin bir parçası olarak oluşturulur. Diğer ADS rollerinden farklı olarak, sadece bir Site Yöneticisi oluşturulabilir.

Dergi Yöneticisi

Dergi Yöneticisi dergi web sayfasını oluşturmak, sistem seçeneklerini düzenlemek ve kullanıcı hesaplarını yönetmekten sorumludur. Bu, web tabanlı formlar doldurmak ve dosyalar yüklemek dışında ileri teknik beceriler gerektirmez. Dergi Yöneticisi ayrıca, Editör, Bölüm Editörü, Kopya Editörü*, Mizanpaj/Sayfa Düzeni Editörü (Layout Editor), Son Okuyucu (Proofreader), Yazar ve Hakemleri de sisteme kaydeder ve görev atar.

Editör

Editör tüm hakem inceleme, düzeltme (editing) ve yayınlama sürecini yönetir. Dergi Yöneticisi ile birlikte çalışarak, dergi için uygulanan süreç ve politikaları belirler. Yayına hazırlama sürecinde, Editör, Makalelerin İncelenmesi ve Düzeltilmesi için Bölüm Editörlerine görev verir. Editör, makalenin bu süreçte ilerleyişini izler ve karşılaşılabilecek güçlüklerin çözümüne yardımcı olur. Makale hakem incelemesinden geçtikten sonra, Editör, (Kopya Editörlüğü, Mizanpaj Editörlüğü ve son okumayı içeren) Düzeltme sürecinden geçmesini de denetler.

Bölüm Editörü

Bölüm Editörü atandığı makale gönderilerinin hakem inceleme ve düzeltme süreçlerini yönetir. Bazı durumlarda Hakemlik Sürecinden sorumlu olan Bölüm Editörü aynı zamanda kabul edilen makalelerin (kopya editörlüğü, mizanpaj editörlüğü ve son okumayı içeren) Düzeltme (Editing) sürecininden de sorumludur. Ancak çoğu zaman, Bölüm Editörleri, sadece hakem inceleme sürecini yönetir, Düzeltme sürecini Bölüm Editörü rolünü üstlenen bir Editör yönetir. Her dergi kendi iç işleyişine göre bir politika izler.

Sayfa Düzenleyici veya Redaktör (Copy Editor)

Gramer ve dilsel netlik açısından makaleleri inceler, kullanılan sözcüklerin anlaşılır ve yerli yerinde olması için yazarla birlikte çalışır, derginin bibliyografik ve metinsel formatına uygun olmasını sağlar ve Mizanpaj Editörü için temiz, düzeltilmiş bir kopya hazırlar.

Mizanpajcı (Layout Editor)

Mizanpajcı redaktörden geçmiş makaleleri, derginin elektronik yayın için seçtiği formata (HTML, PDF, PS, vb dosyaları) çevirerek, kolay okunabilecek şekilde uygun sayfa düzeni yapılmış dizgi teknesi haline getirir. Düzeltmen veya Son Okuyucu (Proofreader): Son Okuyucu (ve Yazar) derginin yayınlandığı değişik formatlarda hazırlanmış dizgi teknelerini dikkatle baştan sona okur, gördüğü tipografi ve format hatalarını kaydeder ve düzeltmesi için Mizanpaj Editörüne bildirir.

Abonelik Yöneticisi

Abonelik Yöneticisi derginin abonelik süreçlerini ve abonelik tiplerini yönetir, ödemelerin sistem içinde nasıl ele alınacağını düzenler.

Hakem (Reviewer)

Hakem, Bölüm Editörü Tarafından bir makaleyi incelemek için seçilir. Bazı dergiler Hakemlerin inceleme raporlarını eposta yolu ile göndermesini tercih eder, ancak çoğu dergi bu raporların derginin web adresine gönderilmesini ister. Her derginin kendi politikalarına bağlı olarak Bölüm Editörü Hakemleri puanlandırabilir.

Yazar

Yazarlar makale metinlerini direkt olarak derginin web sayfasından gönderebilirler. Yazarlardan bir makale teslim dosyası yüklemeleri ile metadata veya dizinleme için gerekli bilgileri sağlamaları istenecektir (metadata, dergi ve online araştırma için taranma kapasitesini arttırır). Yazar veri setleri, araştırma araçları, veya kaynak metinler gibi zenginleştirici ve daha açık ve sağlıklı bilimsel araştırmaya katkıda bulunacak Ek Dosyalar da yükleyebilir. Yazar gönderilerini hakem incelemeleri ve editoryal süreç boyunca takip edebileceği gibi, derginin web sayfasına girerek yayın için kabul edilen makalelerin kopya editörlüğü ve son okuma süreçlerine de katılabilir.

Okuyucu

Okuyucu rolü ADS’deki en basit roldür, yapabildikleri de çok kısıtlıdır. Erişimin abonelik gerektirdiği dergilere abone olanlarla (hemen veya belli bir süre sonra erişime açılan) açık erişimli dergiler için kayıt yaptıran kişileri kapsar. Kayıtlı Okuyucular, her sayının yayınlandığını bildiren bir eposta alırlar. Bu epostada o sayının İçindekiler listesi de bulunur.

Site yöneticisi isterse yukarıdakiler dışında özel bir rol tanımlayabilir ve bu role sahip kişilerin yetkilerini ayarlayabilir. Kullanıcılara tanımlanacak olan yetkilerin kullanım alanı da belirlenebilmektedir. Yani yetki verilen bir kullanıcı bu görevi makale başvuru sürecinden yayın sürecine kadar geçen “Gönderi” /  “Değerlendir” / “Kopya Düzenleme” / “Basım” süreçlerinden hangi ya da hangilerinde kullanacağı burada belirlenebilmektedir.

Bu sayfadaki rol ve yetkiler istendiği gibi belirlendikten sonra kullanıcılara bu yetkilerin tanımlanması gerekmektedir.

Kullanıcılara bu yetkileri tanımlamak için ise Ayarlar > Üyeler ve Roller > Üyeler sayfası kullanılır.

Bu sayfada yer alan üyelerden gerekli olanın yanında bulunan küçük işarete tıklanarak aşağıdaki gibi alt ayar menüleri açılır.

Burada yer alan Üye Düzelt menüsü kullanılarak aşağıdaki roller sayfası açılır.

Buradaki rollerden gerekli olan alanlar işaretlenerek kaydedilir. İlgili kullanıcı artık yetkilendirilmiştir. Gerekli görevler tanımlandığında kendisine otomatik olarak bildirim/mail gidecektir.

Açık Dergi Sistemi OJS kurulduğunda tüm yetki ve rollar standart olarak gelmektedir. Dergi kurulumuyla birlikte rol ve yetkilerin yeniden ayarlanmasına gerek yoktur. Tek yapılması gereken istenilen kişilere istenen rollerin verilmesi.

Konuyla ilgili sorularınız olursa bizimle iletişime geçmeyi ihmal etmeyin…

Konu yoruma kapalıdır.

0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz boşMağazaya Dön