OJS Açık Dergi Sistemini kurduğunuzda bir çok eklentinin yüklü olarak geldiğini göreceksiniz. Bu yüklü olan eklentilerin bazıları aktifken bazıları pasif durumdadır. Bunlardan kullanmak istediklerinizin yanındaki tik alanını işaretlemeniz aktif etmek için yeterli olacaktır. yüklemiş olduğunuz versiyona göre değişiklik arz etmekle birlikte OJS’yi kurduğunuzda aşağıdaki eklentilerin yüklü olduğunu göreceksiniz. OJS Eklenti Galerisinde yer alan eklentilerin  listesi için bu yazıyı inceleyebilirsiniz.

OJS’de Kurulu Gelen Eklentiler ve Özellikleri

Üst Veri Eklentileri (1)

Dublin Core 1.1 Üst Veri Dublin Core 1.1 şemaları ve uygulama bağdaştırıcılarına katkı yapar.
Blok Eklentileri (6)
Görüntüle Bloğu Bu eklenti sidebarda görüntüleme araçlarını sunar.
“Geliştiren” Bloğu Bu eklenti yan sütuna “Geliştirici” bağlantısı ekler.
Bilgi Bloğu Bu eklenti yan sütuna bilgi bağlantıları ekler.
Dil Değiştirme Bloğu Bu eklenti yan sütuna dil değiştirme bağlantısı ekler.
“Makale Gönder” Bloğu Bu eklenti önyüzün sidebarına “Makale Gönder” butonu eklenmesini sağlar.
Abone Bloğu Bu eklenti yan sütuna abone bilgileri ekler.

Geçiş Eklentileri (1)

Çözümleme Eklentisi Bu eklenti sayı ve makaleleri kaynakça bilgileri doğrultusunda çözümler.

Genel Eklentiler (22)

Acron Eklentisi Bu eklenti, sistemin ‘cron’ gibi periyodik zamanlama araçları üzerindeki bağımlılığını azaltmaya çalışır. Ör ‘cron.’
Duyuru Besleme Eklentisi Bu eklenti, dergi duyuruları için RSS/Atom web akış beslemeleri üretir.
Yedekleme Eklentisi Bu eklenti derginin bir yedeğini oluşturur.
Atıf Stili Eklentisi Okuyucuların, Citation Style Language tarafından desteklenen çeşitli formatlardan birinde yayınlanmış bir makalenin alıntısını almasına izin verin.
Atıf Stili Dili Okuyucuların, yayınlanan bir makalenin alıntısını Atıf Stili Dili tarafından desteklenen çeşitli biçimlerden birinde almasına izin verin.
Özelleştirilmiş Blok Yöneticisi This Plugin lets you manage custom sidebar blocks. You can edit the blocks in the settings of each plugin that you create here.
DRIVER DRIVER eklentisi, OJS kullanan dergilerin DRIVER uyumlu hale getirilmesi ve DRIVER Rehberi 2.0 göre OAI-PMH arabiriminin genişletilmesini sağlar.
Dublin Core İndeksleme Eklentisi Bu eklenti, indeksleme amacıyla makale sayfalarına Dublin Core veri etiketlerini yerleştirir.
Gelecek Sayı Eklentisi Bu, eklentinin tüm konseptini değiştiren ve ADS 3.2+ sürüm oluşturma özelliklerini kullanan eski Gelecek eklentinin tamamen yeniden yazılmasıdır. Yeni sürüm, istatistikleri ve DOI’leri kullanmayı destekler.
Google Analitk Eklentisi Google web sayfası trafik analizi uygulaması için ADS ile Google Analitik’i entegre edin. Bu uygulama için bir Google Analitik hesabı gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen Google Analitik sitesine bakınız.
Google Akademik İndeksleme Eklentisi Bu eklenti, yayınlanan içeriğin Google Akademik tarafından indekslenmesini sağlar.
HTML Makale Dizgisi Bu eklenti, HTML Makale Dizgilerini oluşturma desteği sağlar.
eLife Lens Makale Görüntüleyici Bu eklenti, eLife Lens kullanarak JATS XML dizgilerine destek sağlar.
ORCID Profil Eklentisi ORCID’den kullanıcı profili bilgilerinin içe aktarılmasına izin verir.
PDF.JS PDF Görüntüleyici Eklentisi Bu eklenti sayı dizgi tablalarında gömülü PDF’leri görüntülemek için pdf.js PDF görüntüleyici kullanır.
Yazarın Diğer Makaleleri Bu eklenti, makale sayfasına aynı yazar(lar)ın dergideki diğer makalelerinin bir listesini ekler.
Benzer Makaleleri Öner Bu eklenti makale özet sayfasına benzer makalelerin bir listesini ekler.
Sabit Sayflar Eklentisi Bu eklenti Sabit İçerik Yönetimini sağlar.
TinyMCE Eklentisi Bu eklenti OMP yazı alanlarının TinyMCE içerik düzenleyici kullanılarak görüldüğü gibi yazılmasını sağlar.
Kullanım Etkinliği Tanımlanmış bir biçimde kullanım etkinliği sağlayan bir bağlantı oluşturur.
Kullanım İstatistikleri Dosya kullanım ve erişim istatistiklerini sunar. İstatistikleri ayıklamak için sunucu erişim günlük dosyalarını kullanabilir.
Web Besleme Eklentisi Bu eklenti son sayı için RSS/Atom web akış beslemeleri üretir.

Veri Alma/Verme Eklentileri (7)

CrossRef XML Aktarım Eklentisi Makale üst verilerini CrossRef XML formatında dışa aktar.
DOAJ Aktarma Eklentisi Dergiyi DOAJ için dışa aktar.
DataCite İhraç/Kayıt Eklentisi DataCite biçiminde sayı, makale, dizgi, ek dosya üst verisi ihracı veya kaydı.
Native XML Eklentisi Makaleleri ve sayıları OJS’nin doğal XML formatına içe ve dışa aktarın.
PubMed XML İhraç Eklentisi MEDLINE’da dizinlenmesi için makale üst verilerini PubMed XML biçiminde ihra eder.
Hızlı Gönderi Eklentisi Tek Adımda Gönderi Eklentisi
Kullanıcı XML Eklentisi Kullanıcı verilerinin alış verişi için

OAI Üst Veri Eklentileri (4)

MARC Üst Veri Formatı Üst verileri MARC formatına uygun bir şekilde yapılandırır.
MARC21 Üst Veri Formatı Üst verileri MARC21 formatına uygun bir şekilde yapılandırır.
RFC1807 Üst Veri Formatı Üst verileri RFC1807 formatına uygun bir şekilde yapılandırır.
DC Üst Veri Formatı Üst verileri Dublin Core formatına uygun bir şekilde yapılandırır.

Ödeme Eklentileri (2)

Manuel Ücret Ödeme Yönetici kulllanıcı ödemelerini manuel olarak kayıt edecektir (bu yazılımın dışında).
Paypal ile Ücret Ödeme Ödemeler PayPal servisi kullanılarak yapılacaktır.

Genel Belirleyici Ekletirleri (2)

DOI Bu eklenti, Dijital Nesne Tanımlayıcılarının OJS’deki dizgi tablaları, makaleler ve sayılara atanmasını sağlar.
URN Bu eklenti, Tekbiçim Kaynak İsimlerinin OJS’deki dizgi tablaları, makalelere ve galerilere atanmasını sağlar.

Rapor Eklentileri (6)

Makale Raporu Bu eklenti makale ve makale bilgisini içeren CSV formatında bir rapor hazırlar.
SAYAÇ İstatistikleri Sayaç Eklentisi, site aktivitesini COUNTER uyumlu olarak raporlamak ve kayıt etmek için kullanılır.
Değerlendirme Raporu Bu eklenti bir dergi için CSV biçiminde değerlendirme atamalarının listesini içeren bir rapor sunar.
Abonelik Raporu Bu eklenti CSV formatında abonelik ve abone bilgi listesini içeren bir rapor sağlar.
Görüntüleme Raporu Bu eklenti CSV formatında her makale için okuyucu belirten bir rapor sunar.
PKP Kullanım istatistik raporları PKP Kullanım istatistik raporları (SAYAÇ hazır)

Tema Eklentileri (1)

Varsayılan Tema Bu tema eklentisi varsayılan temayı uygular.

 

Konu yoruma kapalıdır.

0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz boşMağazaya Dön